Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů pro společnost EP Cargo a.s


Příslušnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou pro společnost EP Cargo a.s:


Jaroslav Dvořáček
tel.: +420 602 288 814
e-mail: jaroslav.dvoracek@epcargo.cz

Mgr. Jaromír Sládeček
tel. +420 607 671 532
e-mail: jaromir.sladecek@eplogistics.cz

Tomáš Valenta
tel. +420 725 063 041
e-mail: tvalenta@eop.cz

E-mailové adresy příslušných osob slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.


Oznámení lze podat:

  • písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže),
  • ústně, a to buď:
    • pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže); nebo
    • osobním oznámením příslušné osobě.

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní Whistlelink, které je přístupné z adresy:

https://epcargo.whistlelink.com/

Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.Firmen

image/svg+xml