O nás

Společnost EP Cargo je součástí skupiny Energetického a průmyslového holdingu. Zajišťujeme mimo jiné železniční dopravu hromadných substrátů pro skupinu EPH v rámci regionu ve vlastní režii a ve spolupráci s nejvýznamnějšími dopravci, mezi jinými ČD Cargo, AWT, DB, ITL, PKP Cargo, RBB a jinými. Ročně přepravíme po železnici přes 3,5 milionů tun uhlí a jiných materiálů.

Specializujeme se na mezinárodní i vnitrozemskou železniční dopravu hnědého a černého uhlí, vápenců, vápna a vápenného hydrátu, energosádrovce, popílků, stabilizátů a jiných forem vedlejších energetických produktů. Pro naše zákazníky realizujeme také projekty optimalizace železničních přeprav, individuální správu a provozování vleček, speciální přepravy techniky a zařízení, optimalizaci provozu vlastních vleček aj.

Ve spolupráci se sesterskými firmami holdingu EPH zajišťujeme komplexní dopravní obsluhu elektráren a průmyslových podniků v rámci České republiky, Německa a Polska. Společnost EP Cargo je licencovaným dopravcem v České republice.

Dokumenty ke stažení

T +420 602 288 814

E info@epcargo.cz