Nová posila v EP Cargo a.s. a LokoTrain, s.r.o.

2. květen, 2017

Personální posily v LokoTrainu a EP Cargo

Od doby, kdy se společnost LokoTrain stala součástí skupiny EPH již uplynuly téměř dva roky.

Vedení společnosti si dlouhodobě klade za cíl zajistit stabilitu a rozvoj poskytovaných služeb a zároveň stabilní prostředí pro zaměstnance. Jedná se zejména o pronájem lokomotiv a poskytování služeb odborného železničního personálu, které jsou stěžejními pilíři společnosti LokoTrain.

Strategii, kterou jsme přijmuli, nelze do budoucna opřít pouze o území České republiky.

Již nyní je naše pozice v srdci Evropy významná a chceme ji posouvat i dále za hranice našeho území. Od loňského roku máme organizační jednotky v Polsku a na Slovensku. Významný potenciál vnímáme rovněž pro rozvoj aktivit v Maďarsku a Německu.

Evžen Nečas, ředitel a jednatel společnosti, který tuto společnost založil, řídí a dlouhodobě udává směr jejího vývoje, se bude do budoucna daleko intenzivněji věnovat strategickému rozvoji společnosti, kdy bude potřeba připravit a promyslet jednotlivé kroky do nejmenšího odborného, technického a legislativního detailu.

Od 1.5.2017 přivítáme v řadách zaměstnanců společnosti LokoTrain, resp. od prvního pracovního dne tohoto měsíce Ludvíka Kobzu na pozici Výkonného ředitele (CEO) společnosti. Na této pozici bude komplexně zastřešovat a řídit naše aktivity a rozvoj v oblasti lokopool a perspool.

Ludvík pracuje celý svůj profesní život u železnice. Od roku 1997, kdy nastoupil do tehdejší OKD, Dopravy k posunu, vystřídal všechny pozice od vedoucího posunu, výpravčího, technologa až k vedoucímu vlečky. Následně přešel na dispečerskou pozici. Během let se vypracoval na vedoucí pozici, kde řídil provozní dispečink a dále již za éry AWT, největšího privátního dopravce v ČR, také vlakovou dopravu, v jejíž čele stál posledních 5 let.

Od 1.5.2017 se další personální posilou stane také Julius Čmerda, který nastupuje na pozici Projektového ředitele (Project Director) do společnosti EP Cargo. Julek k nám přichází ze společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o., kde pracoval jako Vedoucí odboru traťové dopravy.

Jak je zřejmé, od května posiluje naše skupina o provozní zaměstnance, kteří jsou na železničním dopravním trhu známými osobnostmi a uznávanými odborníky.

Přejeme jim od prvních dnů mnoho úspěchů!

Zpět na výpis

T +420 602 288 814

E info@epcargo.cz