Média se ptají, my odpovídáme

Média se ptají, my odpovídáme

7. srpen, 2015

Dobrý den, zasíláme odpovědi na Vámi kladené dotazy, odpovídá předseda představenstva p. Tomáš Novotný.

Odpovědi na otázky:

 

1/ Proč jste se vůbec rozhodli vstoupit do LokoTrainu, jaké máte plány s touto společností?

LokoTrain je klíčovým hráčem v poskytování určitých služeb na českém a slovenském trhu. Díky novým lokomotivám navíc překračuje rámec české a slovenské republiky a umožňuje svým klientům zefektivnit trakci na dopravních ramenech od severomořských po středomořské přístavy. Líbí se nám filosofie, se kterou p. Nečas firmu založil a v posledních letech rozvíjel a jsme připraveni ji podpořit v dalším růstu. Současně další růst našich aktivit v oblasti nákladní železniční dopravy bude závislý na zajištění efektivní trakce a kvalifikovaném personálu a LokoTrain dokáže nabídnout obojí. Naše další společné plány jsou postaveny na dalším posílení lokomotivního parku, zejména pak o vícesystémové moderní stroje umožňující efektivní obsluhu nejen v rámci tranzitu přes CR a SR, ale zejména na území Německa, Polska, Rakouska a dál směrem na Balkán. Naše spolupráce s významnými regionálními i lokálními hráči bude pokračovat v nezměněném duchu, spíše naopak. Věříme, že posílení lokomotivního parku LokoTrainu, o kterém aktuálně diskutujeme, umožní rozšíření dosahu LokoTrainu na další trhy ve střední a východní Evropě.

2/ Jaké má obecně EP Cargo plány na českém železničním trhu?

Naše celkové plány jsou z pochopitelných důvodů neveřejné, ale to co můžeme prozradit je, že určitě naše ambice sahá za hranice ČR a SR. V rámci skupiny dnes konsolidujeme více než 15 milionu tun přepravených hmot, zejména pak uhlí, ročně. Našim nejvýznamnějším trhem v rámci skupiny EPH je Německo, kde dopravujeme po dráze více než dvě třetiny našich objemů a vzhledem k další předpokládané expanzi v Polsku bude také tato země sehrávat čím dál větší význam v našich plánech. V posledních 12 měsících se navíc velmi intenzivně věnujeme rozvoji dopravních výkonů v pro nás méně typických komoditách, ať už jde o ropné produkty, případně kontejnery a další. Česká republika je naším domovským trhem a bude vždy ve středu našeho zájmu, ale současně potenciál českého železničního trhu je do značné míry vyčerpán. Nemáme zájem na trhu vytvářet tlak na nesmyslné snižování již tak nízkých cen, téměř vždy na úkor národního dopravce a tedy státu. Vnímáme naší roli jako tvůrci a snažíme se vytvářet přidanou hodnotu a větší efektivitu jinak než snižováním ziskových marží. To totiž vede vždy jen k nižším investicím do infrastruktury a v dlouhodobém horizontu vede ke snížení konkurenceschopnosti firmy. Podívejte se například na některé ceny přeprav, které byly vysoutěženy v poslední době díky vyšší konkurenci národních dopravců působících na českém trhu. Důsledkem je, že se přepravy realizují v masovém měřítku za ceny, které do budoucna neumožní nákup nové techniky, ať už jde o vozy nebo lokomotivy a poskytovatelé prostě buďto skončí, nebo budou muset radikálně ceny zvýšit. To si dnes málokdo uvědomuje. My se na to díváme tak, že cena musí odrážet reprodukční náklady nejvhodnější technologie a zaměřujeme se spíše na to, která technologie je nejsprávnější. Jako strategický hráč na tomto trhu nemůžeme spoléhat na to, že se vždy najde někdo, kdo to udělá levněji a jdeme spíš cestou dlouhodobých partnerství.

3/ Jak obecně hodnotíte český železniční trh v oblasti přepravy zboží, je tu prostor pro případnou expanzi dalšího soukromého dopravce?

Částečně jsem na to odpověděl v předchozí otázce, myslím si, že na českém trhu dnes probíhá cenová válka, živená navíc několika neseriózními speditéry, kteří rozdmýchávají cenové boje mezi dopravci. Očekávám, že tyto subjekty na trhu buďto skončí, nebo jejich vliv významně poklesne, protože období hojnosti už je dávno za námi a dnes na spedici vydělávat snadné peníze už nelze. Speditéři i privátní dopravci se budou muset orientovat na jiný způsob tvorby přidané hodnoty, ne jen na jednoduché kupčení a tady se ukáže, kdo má skutečně ideu a kdo jen žije z neschopnosti velkých dopravců se zorientovat. Profesionalizace na straně národního dopravce, která v posledních letech probíhá, povede k tomu, že malým privátním subjektům se bude žít hůř a budou pod větším tlakem. Marže na řadě výkonů klesly na úrovně neumožňující prostou reprodukci techniky a vzhledem k tomu, že nepředpokládáme nějaký dynamický růst železničního trhu, spíše jeho pokles nebo možná v lepším případě stagnaci, nevnímám český trh jako zajímavý z hlediska masivního nástupu dalšího soukromého dopravce s výjimkou případu, kdy takový dopravce je současně přímo nebo nepřímo vlastníkem samotného zbožového toku. V takovém případě jednoduše nahradí v odpovídajícím rozsahu stávající dopravce.

Zpět na výpis

T +420 602 288 814

E info@epcargo.cz